WIK – Alleen jij bepaalt wie je bent

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) is een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde interventie waarbij kwetsbare, schoolgaande jongeren van het praktijkonderwijs en VMBO een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen dankzij de inzet van een teamsport.

 

Met de campagne ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, wil de Taskforce Overvallen samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie jongeren op het rechte pad houden. Met dit project worden potentiële daders van het criminele pad gehouden door hen een alternatief te bieden, namelijk onder begeleiding van coaches in teamverband sporten bij een vereniging. Op deze manier maken ze kennis met een nieuwe, positieve omgeving en bouwen ze discipline en een dagritme op. Ook wordt er hulp geboden bij het maken van de juiste keuzes en vindt er ondersteuning plaats bij de weg naar volwassenheid. Op deze manier leren de jongeren samen te werken en krijgen zij verantwoordelijkheidsgevoel. Dankzij de inzet van de coaches leren zij bovendien met autoriteit om te gaan.

 

De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar en biedt hen de kans om voor één jaar onderdeel te worden van een sportteam, zonder dat ze hiervoor hoeven te betalen. Het project richt zich vooral op jongeren in risicogroepen zoals schoolverlaters, werklozen of jongeren zonder startkwalificatie. Er wordt gefocust op die wijken en scholen waar de structuur van sport als vrijetijdsbesteding veelal ontbreekt. Waar veel jongeren in die wijken nu maar ‘rondhangen’ en overlastgevend (kunnen) zijn of worden, is het streven van het AJB-project die jongeren een structuur te bieden en naar het sportveld te krijgen. Dit om ook te voorkomen dat deze jongeren ‘doorgroeien’ van hangjeugd naar overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Door ze uit hun dagelijkse routine te halen en een positief alternatief te bieden, verkleind de kans dat zij in aanraking komen met criminaliteit aanzienlijk.

 

Ook WIK omarmt dit project en is een intensieve samenwerking gestart met ADO Den Haag en de gemeente Den Haag. Onder leiding van trainers en begeleiders van ADO Den Haag en WIK trainen er nu 2 ADO Den Haag/WIK AJB teams op maandag en woensdag op het Sportpark Zuiderpark WIK. Beide teams zullen vanaf december 2016 ook uitkomen in competitieverband tegen AJB-teams uit andere steden zoals Sparta/DBS, FC Eindhoven, Dordrecht/RDC, Soccer For Life, DCG, DWO, Excelsior/HOV en sv Kadoelen. Hiermee benadrukt WIK haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en is zich bewust van de voorbeeldfunctie die de vereniging in de wijken rondom het Zuiderpak kan spelen.

Leave a Reply