Wangedrag en sancties

Wangedrag en sancties

 Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de
kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het
scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een
proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
 Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal
worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
 Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of
schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB
oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
 Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle
tijden worden ingelicht.

 

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

 Geef waardevolle spullen altijd af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat
spelen.
 Laat dure spullen liever thuis.
 De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op
slot kan doen.
 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.