Gedragsregels ouders en toeschouwers

Gedragsregels ouders en toeschouwers

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige
omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben
iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van
onze verenigingen opgesteld.
Gedragsregels Algemeen
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen
iedereen gastvrij.
 Iedereen is welkom
 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
 Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
 Wij laten de kinderen hun spel spelen
 Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 Als er problemen zijn, maken we er melding van
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en
mooie vereniging!

 

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd
heeft verloren.
 Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de
integriteit van deze personen in twijfel.
 Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij
geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn
zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De
jeugdcoördinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
 Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail
of brief gericht aan de ledenadministratie.
 De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een
kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie
voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die
verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
 In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen, buiten de boarding is dit wel
toegestaan.
 Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter.
Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.

Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!