By

Admin

Privacybeleid WIK

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de voetbalvereniging WIK verwerkt van haar leden, donateurs, of vrijwilligers. Indien u lid,...
Read More

De AVG komt er aan

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een...
Read More