Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van de voetbalvereniging WIK uit het mooie Haagse Zuiderpark (tweede gedeelte). Gezien de nodige investeringen in de kleedkamers, zonnepanelen en LED-veldverlichting heeft het bestuur instemming nodig van de leden middels de Algemene Ledenvergadering. Echter, de nodige subsidieaanvragen moeten dit jaar dan wel bij de gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid binnen zijn.
Daarom heeft het bestuur besloten de ALV nog dit jaar te beleggen en wel op donderdag 12 december om 21h. Zorg dus dat U aanwezig bent zodat de club de volgende stap kan maken. De penningmeester zal een uitgebreide toelichting geven.
De agenda is als volgt:
1) Opening en mededelingen
2) Verslagen van de secretarissen en de penningmeester
3) Verkiezing eventueel nieuwe bestuursleden – Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Dhr W. Roos wordt door het bestuur voorgedragen om toe te treden als nieuw bestuurslid.
4) Noodzakelijk onderhoud aan kleedkamers en investering in zonnepanelen en LED-verlichting zal worden voorgelegd aan de leden
5) Rondvraag
6) Pauze
7) Beantwoording rondvraag
8) Sluiting
Het bestuur