Algemene Ledenvergadering WIK verplaatst naar 1 maart !!

Algemene Ledenvergadering WIK verplaatst naar 1 maart !!

Geachte leden van de voetbalvereniging WIK. Helaas is onze penningmeester enige dagen uitgeschakeld. Aangezien zijn bijdrage aan de algemene ledenvergadering cruciaal is om de leden adequaat te informeren over de huidige financiele stand van zaken van onze vereniging is besloten de vergadering te verzetten naar donderdag 1 maart 2018 om 21h in de WIK kantine.

Het bestuur