Algemene ledenvergadering vv WIK

Geachte leden,

De algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging WIK uit het mooie Haagse Zuiderpark (tweede gedeelte) zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 23 februari 2017 om 21h.

Agenda:
1) Opening en mededelingen
2) Verslagen van de secretarissen en de penningmeester
3) Verkiezing eventueel nieuwe bestuursleden
Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
4) Introductie AJB- en Walking Football bij WIK
5) Nieuwbouw kleedkamers
Er zal informatie worden verstrekt rondom de nieuw te bouwen kleedkamers.
6) Rondvraag
7) Pauze
8) Beantwoording rondvraag
9) Sluiting

Wij hopen u dan te zien.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Leave a Reply