Algemene ledenvergadering vv WIK

Geachte leden,

De algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging WIK uit het mooie Haagse Zuiderpark (tweede gedeelte) zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 8 februari 2018 om 21h in de kantine.

Agenda

1) Opening en mededelingen

2) Verslagen van de secretarissen en de penningmeester

3) Verkiezing eventueel nieuwe bestuursleden

Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

4) Huidige staat kantine en kleedkamers

Noodzakelijk onderhoud aan de accommodaties zal worden voorgelegd

5) Update voorbereidingen 100-jarig bestaan

Er zal informatie worden verstrekt over de lopende voorbereidingen voor de festiviteiten rondom het 100-jarige bestaan van de vereniging.

6) Rondvraag

7) Pauze

8) Beantwoording rondvraag

9) Sluiting

Wij hopen u dan te zien.

Het bestuur